کیف زنانه از گذشته تا کنون، به لحاظ طراحی و نوع پارچه دچار تحولات زیادی شده و با توجه به پیشرفت‌ تکنولوژی