وب سایت رسمی دیوید جونز ایران

به وب سایت رسمی دیوید جونز ایران خوش آمدید !

17 دی

چه کیفی مناسب تیپ اندامی شماست؟

در رابطه با انتخاب کیف متناسب با تیپ اندامی اثبات علمی وجود دارد. به طور کلی پنج نوع متفاوت ساختار اندامی وجود دارد. اگر کنجکاوید که تیپ اندامی شما کدامیک از این پنج مورد است، همراه ما باشید.

ادامه مطلب