نمایندگی رسمی برند دیوید جونز در ایران مراسم افتتاحیه جدیدترین شعبه خود را در قالب یک ایونت مجلل برگزار کرد.